Maslu de obște la Parohia Ceacu din Protopopiatul Călărași

Credincioșii Parohiei „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” – Ceacu, Protopopiatul Călărași, s-au adunat în număr mare pentru a participa la Taina Sfântului Maslu, săvârșită în data de 4 decembrie 2015, în postul Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Alături de credincioși au fost preoții din satele vecine, împreună cu domnul Primar al Comunei Cuza-Vodă.

Taina Sfântului Maslului îm­­părtăşeşte cre­din­cio­­­sului bolnav în chip ne­­văzut harul tămă­du­­irii sau uşurarea durerii tru­peş­ti, al întăririi sufleteşti şi al ier­­tării de păcatele rămase du­pă mărturisire, prin ungerea cu untdelemn sfinţit, însoţită de rugăciunile preoţilor. Prin această Sfântă Taină Dumnezeu își manifestă mila Lui față de cei suferinzi și descumpăniți. Doctorul cel milostiv, Mântuitorul Iisus Hristos, Își arată dragostea față de oamenii cu probleme sufletești și trupești, pe care îi tămăduiește și îi curățește. Taina aceasta arată că Dumnezeu acordă trupului o valoare deosebită, ca U­nul care Însuşi a luat trup şi îl ţi­ne în veci, și prin el ne mântuiește.

Rugăciunile preoților și comuniunea cu credincioșii, din această Sfântă Taină, arată că nimeni nu se mântuiește singur, ci numai prin rugăciunile Bisericii, descoperind dragostea lui Dumnezeu și purtarea Sa de grijă pentru om în ansamblul său, trup și suflet.

A consemnat Preot Paroh Birtașu Rafael.
Se încarcă
Se încarcă
0%
încărcat
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...